HOME

Elrafa Vaktherapie Beeldend & Spel


Vaktherapie beeldend & spel is erop gericht creativiteit en spel in te zetten om, anders dan met woorden, over problemen te spreken, ze vorm te geven, ze letterlijk onder ogen te zien. De gesprekken en de activiiteiten helpen om nieuwe inzichten en oplossingen in de praktijk toe te passen. Het is ook mogelijk om alleen te kiezen voor de gespreksvorm.

De therapie is bedoeld voor volwassenen en kinderen met psychische, sociale en/of relatie problemen. De praktijk bevindt zich in Stede Broec in West-Friesland. Ik ben opgeleid als vakherapeut beeldend met aanvullende vaardigheden in onder andere speltherapie en EMDR.  Er vindt overleg met psychologen in Amsterdam plaats. De praktijk is aangesloten bij de vakverenigingen NVPA, FVB en NVVCH.

Kenmerkend voor mijn praktijk is, indien u dat wilt, gewerkt kan worden vanuit de pastorale invalshoek: daarbij is dan aandacht voor de rol die geloof speelt bij het ontstaan, in stand houden en/of oplossen van de problemen. U kunt ook een reguliere behandeling krijgen zonder over het geloof te praten.

U bent altijd welkom!


Ciska Denekamp Elrafa Waterrad 40 Grootebroek tel 0228520577

Zorgverlener AGB code 94-010723; Praktijk AGB code 94-58729

Licentiecode RBCZ 204693R; Lidnummer NVPA 101152;

Lidnummer FVB 4341; Lidnummer NVVCH 177

KvK 37160604

Elrafa Vaktherapie Beeldend & Drama